Menu
รับสมัครนิสิตใหม่ รอบรับตรงปี 60
เทคนิคการเเพทย์,พยาบาลศาสตร์,สาธารณสุขศาสตร์
รับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์
รับสมัครหลักสูตรนักเทคนิคการแพทย์
รับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
มหาวิทยาลัยฯมอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุนละ 10,000 บาท สมัครเรียน click!

กิจกรรม

Go to top