• มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

  เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

  โทร. 090 198 8513-6 ต่อเบอร์ภายใน
  ส่วนงานการเรียนการสอน 1300, 1311, 1310
  ส่วนงานขอตำแหน่งทางวิชาการ 1312 
  ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล 2310, 2312 
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

  เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

  สำนักวิชาการ(วิทยาเขตกาญจนบุรี)
  โทร. 035 651000 หรือโทร 088 585 2054

  วันทำการ จันทร-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.

   

Go to top