Menu

ภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ทั้ง 3 วิทยาเขต
วิทยาเขตวัชรพล ณ ห้องประชุมเธียเตอร์
วิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารคณะเภสัชศาสตร์
วิทยาเขตบุรีรัมย์ ณ สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
Go to top