Menu

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ รับน้องนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
โดยมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ไหว้ครู และกิจกรรมประจำฐาน และพิธีเทียน
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ มหาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
Go to top