Menu

ภาพบรรยากาศพิธีรับหมวก คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาเขตวัชรพล จำนวน 112 คน
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
Go to top