Menu

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเปิดตึกคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรีและ วันคืนสู่เหย้า
โดยมีกิจกรรมพิธีทางศาสนา ถวายสังฆทานผ้าป่า ปัจจัยและถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันผูกแขน ขอพรจากคณาจารย์
และ พิธีรับน้องใหม่ พบปะสังสรรค์ พูดคุย ร้องเพลง พร้อมการแสดงบนเวที รับประทานอาหารร่วมกัน (โต๊ะจีน)
ณ อาคารพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
Go to top