Menu
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 9
เรื่อง ทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0 วันเสาร์ ที่ 1 ก.ค. 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อ่านรายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ ส่งตัวแทนนิสิต เข้าร่วมเดินแบบ เปิดงานประกวดผ้าไหม (ผ้าซิ่นตีนแดง) ในงานมหกรรมไหม จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 เพื่อเผยแพร่นโยบายการส่งเสริมสวมผ้าไทยและทำให้ผ้าไหม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ จังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายใต้คอนเซปต์ "มหัศจรรย์แห่งไหม ใต้ร่มพระบารมี

Go to top