Menu
คณะทันตแพยศาสตร์ เปิดบริการฟรี
ตรวจ อุด ขูด ถอน ฟันฟรี วันที่ 20 ต.ค. 60 นี้ ณ. คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 10
ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ ส่งตัวแทนนิสิต เข้าร่วมเดินแบบ เปิดงานประกวดผ้าไหม (ผ้าซิ่นตีนแดง) ในงานมหกรรมไหม จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 เพื่อเผยแพร่นโยบายการส่งเสริมสวมผ้าไทยและทำให้ผ้าไหม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ จังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายใต้คอนเซปต์ "มหัศจรรย์แห่งไหม ใต้ร่มพระบารมี

Go to top