ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักกิจการนิสิต โทร 083 - 0666972

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

» UPDATE » ประชาสัมพันธ์จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กำหนดการทำสัญญา กยศ. 
» UPDATE » ประชาสัมพันธ์จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : แจ้งกำหนดการดำเนินงานกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
» UPDATE » ประชาสัมพันธ์จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
» UPDATE » ประชาสัมพันธ์จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมพัฒนานิสิต

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม