ติดต่อหน่วยงาน

สำนักวิชาการ

ติดต่อสำนักวิชาการ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

  โทรศัพท์02-563-5252

  ส่วนงานขอตำแหน่งทางวิชาการ ต่อ 1312

  ส่วนงานการเรียนการสอน 1300, 1311

  ส่วนงานทะเบียนและประมวลผลต่อ2310, 2312

เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

  สำนักวิชาการ(วิทยาเขตกาญจนบุรี)                 035 651000 หรือโทร 088 585 2054

  Email:contact@yourdomain.com

วิทยาเขตวัชรพล

วิทยาเขตกาญจนบุรี