สมัครเรียน

  ทำไมต้องเรียนปริญญาเอกกับเรา?

  จุดเด่นของหลักสูตรปริญญาเอก

  • รายวิชาจำนวนน้อยมีความเข้มข้นในเนื้อหาhttp://www.western.ac.th/images/2019/09/12/ca.png
  • อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ คุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ กระทรวงอุดมศึกษาฯกำหนด
  • อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด ติดต่อได้สะดวกพร้อมให้คำปรึกษาตลอดเวลา
  •  หลักสูตรได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง
  • หลักสูตรมีคุณภาพและบทความวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐาน 1 ถึง 100%
  • กระบวนการเรียนจนนิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาปีละไม่น้อยกว่า 80%
  •  มหาวิทยาลัยกำหนดเวลาเรียนที่สะดวกต่อนิสิต
  • นิสิตส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารหน่วยงานราชการและเอกชน เจ้าของกิจการ อาจารย์ และนักวิชาการอิสระ  คำถามที่พบบ่อย
  ค่าเรียน
  ระยะเวลาการศึกษา

  สอบถามรายละเอียด

  คุณจินตาภา บัวอุไร
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
  เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

  โทรศัพท์
   080-089-8617 ,090-665-7011-13

    

  Map