Menu

1.เอกสารสำคัญในการสมัครเข้าศึกษา


2. ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน


3. เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้กองทุน กยศ./กรอ.


4.ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพัก

4.1 วิทยาเขตบุรีรัมย์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ฝ่ายรับสมัคร 085-802-8833 หรือ สอบถามผ่านทาง Facebook "อ.เสกรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น" 

Go to top