กำหนดการรับสมัครรอบ Admission 2018
กำหนดการรับสมัครนิสิต กลุ่มวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รอบ Admission 

  • วันที่รับสมัคร                             6-10 มิถุนายน 2561 
  • ชำระเงินค่าสมัคร                        6-11 มิถุนายน 2561 
  • สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย      4-6 กรกฎาคม 2561
  • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา              13 กรกฎาคม 2561


สอบถามข้อมูล 
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 

อาคารพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
4 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150 

  • Phone 02-563-5252-3        
  • Fax 02-563-5252
  • Mobile 085-820-8833,085-802-8833,088-585-2070       

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน