วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประกาศรับสมัคร สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

1.สมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตกรุงเทพ
  • คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ
  • คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

2.ยื่นสมัครกับทีมคณาจารย์แนะแนวประจำภูมิภาค หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ส่งเอกสารการสมัครมาที่
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เลขที่ 4 หมู่ 11 ต.ลาลดสวาย
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Contact Info

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
โทรศัพท์ : 02-563-53-252-3
มือถือ : 085-802-8833, 085-820-8833
Line@western_university