หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตร 1 ปี 2 ภาคการศึกษา สามารถแบ่งชำระค่าการศึกษาได้ 2ครั้ง

โอกาสในการประกอบอาชีพ

ผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน

ศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วย

ศูนย์กายภาพบำบัด

สถานเลี้ยงเด็ก

ผู้ช่วยศูนย์บริการเสริมความงาม ผู้ช่วยคลินิก ผู้ช่วยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และอื่นๆ อีกมากมาย

women
men

หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

ปัจจุบันผู้ช่วยทันตแพทย์มีส่วนสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติงานทันตแพทย์ ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรด้านนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ ประกอบกับทางรัฐบาลให้มีการผลิตทันตแพทย์ให้เพิ่มขึ้น ทางมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสำคัญในสายงานด้านนี้ จึงเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

10 คำถามที่พบบ่อยในการเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

1.จบมามีงานรองรับไหม ?

มีงานรองรับแน่นอนและไปได้หลากหลายแผนกทั้งใน รพ.และคลีนิกและทั้งภาครัฐและเอกชน

2.PN และ Na ต่างกันยังไง
3.จบสายศิลป์เรียน PN ได้ไหม ?
4.เรียน PN เรียนยากไหมสอบยากไหม
5.เรียน PN จบ สามารถเรียนต่อ อะไรได้ไหมคะ เช่นพยาบาล ?
6.เรียน PN ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนกี่เดือน ฝึกงานกี่เดือนคะ?

เรียน6เดือน ฝึกงาน6เดือนค่ะ

7.เรียน PN ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีทุนให้ยืมไหม ?
8.เรียน จบ Na สามารถ เทียบโอนไป PN ได้ไหมคะ ?
9.เรียน PN อายุ กำหนดอายุเท่าไร ?
10.เรียน PN จบมาทำงานสายคลีนิกเสริมความงามได้ไหม ?

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน