สมัครออนไลน์
 เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานก็สามารถเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์Western cyberU

ระยะเวลา

ระยะเวลา

สามารถเรียนจบได้ภายใน 2ปี
ค่าเรียน

ค่าเรียน

ค่าเทอมสามารถแบ่งจ่ายชำระเป็นรายเดือน ไม่จำเป็นต้องชำระเป็นเทอม
การเก็บคะแนน

การเก็บคะแนน

มีระบบคะแนนเก็บ 60% คะแนนสอบ 40% และส่งงานผ่านระบบได้ทันที
เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

สามารถเข้าเรียนที่ไหนก็ได้ Any Where Any Time

กำหนดแผนการเรียน

กำหนดแผนการเรียน

กำหนดแผนการเรียนที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้เรียน เรียนตรงเป้าหมาย

อาจารย์ผู้มีประสบการณ์

อาจารย์ผู้มีประสบการณ์

สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์
การสอบ

การสอบ

1 ปีการศึกษาจะสอบ 5 ครั้ง แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อน สอบวัดผล เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

ปริญญาตรี-โท สมัครเรียนชำระค่าสมัครผ่าน QR CODE ได้ทันที

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น