บุคลากร-เจ้าหน้าที่
อาจารย์ พุทธิพันธ์ ทรวงกำเนิด

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

"งานของเรา"

   งานของสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัครคงเปรียบเหมือน"สะพาน"ที่พาดไว้ให้นักเรียนหรือผู้สนใจได้เข้าศึกษาในคณะและหลักสูตรที่ตนสนใจและพบกับ"เรือจ้าง"ที่จะให้วิชาความรู้ในวิชาชีพต่อไป

จากประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษากว่า 20 ปี เราพบว่านิสิตสายวิทยาศาสตร์สายสุขภาพเป็นที่ต้องการของประเทศเสมอมาและยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อประเทศเราเข้าสู่ยุค ageing society หรือยุคแห่งสังคมผู้สูงวัย ทำให้ผู้ที่สำร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นตัวเลือกแรก ของตลาดแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ผมมีความเชื่อว่ามหาลัยวิทยาเวสเทิร์นจะตอบโจทย์ทุกด้านที่ นิสิตต้องการ และเข้าใจถึงความกังวลใจในการเลือกสถานศึกษา แต่เราต้องไม่ลืมว่าในยุคที่การแข่งขันสูงแบบนี้ โอกาสในการศึกษาต่อในคณะที่ดีมีความสำคัญมากกว่าสิ่งใด และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นพร้อมมอบโอกาสนั้นเพื่อให้ทุกๆความฝันได้เป็นจริง ตามวิสัยทัศน์ของสำนักประชาสัมพันธ์ "เลือกเรียน เลือกงาน เลือก WTU"

อาจารย์แนะแนว

อาจารย์ น้ำเพชร ยางโชติ
อาจารย์ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
อาจารย์ พงษ์นรินทร์ ฉิมเรือง
อาจารย์ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
อาจารย์ ปาณิสรา กุมารสิงห์
อาจารย์ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
นาย ธนเดช สินวงศกร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
อาจารย์ ลัดดา โพธิ์ลอย
อาจารย์ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
นาย อนิรุทธ์ สิงหรัตน์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาว พลอยรุ้ง ทองหาร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์