ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ประจำปีการศึกษา 2562

ปริญญาตรี

  • ทันตแพทยศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน 

ตรวจสอบรายชื่อ

หลักสูตรประกาศนียัตร

  • ผู้ช่วยทันตแพทย์
  • ผู้ช่วยพยาบาล

ตรวจสอบรายชื่อ

Please publish modules in offcanvas position.