ประชาสัมพันธ์

สำนักประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

JUL, 2017

JUN, 2017

MAY, 2017

ปรับเปลี่ยนวันรายงานตัว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ จากเดิมวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เปลี่ยนเป็น วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 02-563-5252-3,085-802-8833,085-820-8833
กำหนดการรายงานตัว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2560

ครั้งที่ 1    ครั้งที่ 2   ครั้งที่ 3  ครั้งที่ 4   ครั้งที่ 5   ครั้งทึ่ 6

กิจกรรม