โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จ.กาญจนบุรี

 

โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบริการวิชาการสู่สังคมโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จ.กาญจนบุรี เรื่อง "การเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาไทย"

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง