เรียนออนไลน์ ป.ตรี-โท

ทำไมต้อง ... เรียนออนไลน์ กับ ม.เวสเทิร์น

ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
เปิดโอกาสกับผู้เรียน
ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาปกติ
ช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีเป้าหมาย
สามารถวางแผนการเรียน
กำหนดระยะเวลาการศึกษา
และสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
Western-CyberU
เข้าเรียนผ่านบทเรียนออน์ไลน์

แนะนำการเรียนออนไลน์ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

                 วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

สมัครเรียนออนไลน์ ป.ตรี - ป.โท

จำนวนนิสิตที่เรียนออนไลน์
0

CALENDAR

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เรียนออนไลน์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2562

6-7 เมษายน 2562

ปิดทำการเนื่องในวันจักรี

ปิดทำการเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

12-16 เมษายน 2562

4 พฤษภาคม 2562

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำเดือนพฤษภาคม

สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

11-12 พฤษภาคม 2562

NEWS & ACTIVITIES

อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2561
Button
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
อ่านต่อ >>>>  อนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำขอพร
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2561
Button
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
อ่านต่อ >>> บรรยากาศการสอบปลายภาค 2/2560
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2561
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
Button
อ่านต่อ >>> โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

 

อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2561 

 

อ่านต่อ >>> บรรยากาศการสอบปลายภาค 1/2560
อ่านต่อ >>> ม.พิษณุโลกศึกษาดูงานวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่าย
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
อ่านต่อ >>> พิธีประทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

Feature Box

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum.
Button

CNE Western University CHANNEL

การทดลองเรียน ระบบ Cyber-U

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับ Token สำหรับการนำไปใช้ในระบบ Demo Study ลงทะเบียน

แนะนำการเข้าเรียนระบบ Cyber-U

แนะนำการ เข้าสู่ระบบเรียน Cyber-U Login เพื่อเข้าระบบ