"มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น" ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

"มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น" ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

    ที่ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำนักพระราชวัง ได้จัดให้เป็นสถานที่ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หลังจากที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดย ดร.จุรีวรรณ มณีแสง รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล พร้อมด้วยคณาจารย์ อาจารย์อรวรรณ อุทัยเสน, อาจารย์งามทรัพย์ เทศะบำรุง, อาจารย์วรรณจรี มณีแสง, อาจารย์ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร, อาจารย์เกียรติก้อง มูลเมือง ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป และลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน