โครงการกีฬาสีภายในและนันทนาการปีใหม่

โครงการกีฬาสีภายในและนันทนาการปีใหม่

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาสีภายในและนันทนาการปีใหม่ โดยภาคกลางวันมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาสากล ภาคกลางคืนเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันและชมวงดนตรีพร้อมกับแจกของขวัญอีกมากมาย โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาเขตบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิจ จากกาญจนบุรีและผู้อำนวยการหอสมุด กล่าวอวยพรปีใหม่แก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคน

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน