โครงการวันเด็กแห่งชาติ2562

โครงการวันเด็กแห่งชาติ2562

เมื่อวันที่12 มกราคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2562 โดยมีนิสิตช้ันปีที่1และ2 และอาจารย์สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมที่สนามช้างอารีน่าและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ภายใต้ชื่อ”สร้างสุขให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ” ซึ่งถือเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม โดยในกิจกรรมมีการประเมินพัฒนาการตามช่วงวัย การให้คำแนะนำด้านโภชนาการ การป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก กิจกรรมช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การปั้นดินน้ำมันและ ระบายสี การตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น ซึ่งมีผู้ปกครองและเด็กให้ความสนใจจำนวนมาก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน