โครงการ “รักษ์เต้า เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม”

โครงการ “รักษ์เต้า เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม”

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “รักษ์เต้า เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ รพสต.บ้านยาง โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในพิธี ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน