ประกาศรับสมัครอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรับสมัครอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

01
มีสัญชาติไทย
02
มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
03
จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ในสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
04
มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือ มีผลงานวิชาการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
05
มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
06
อื่นๆ

วิธีสมัคร

01
สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะสาธษรณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ชั้น3 เลขที่ 123 หมู่11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ติดต่อสอบถาม

โทร 063-219-2099 (08.30-17.00 น.)

John Doe

Please publish modules in offcanvas position.