พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ

.คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 กันยายน 2561

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน