ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์

นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์. ศึกษาดูงานด้านอาชีวเวชกรรม. โรงพยาบาลบุรีรัมย์. จาก นพ.ชัยณรงค์ รัตนพนาวงษ์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เช่น occupational disease. การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ด้วยเครื่อง audiometer. การสอบสวน silicosis

Please publish modules in offcanvas position.