ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง

ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ "ผ่าน" การประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการตรวจประเมินซ้ำการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ 123 หมู่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดยมีผลการประเมินระดับ "ผ่าน" และรับทราบหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2559 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน