โครงการวัยรุ่นวัยเรียนยุคใหม่ใส่ใจการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการ "โครงการวัยรุ่นวัยเรียนยุคใหม่ใส่ใจการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม" โดยเป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้วัยรุ่นวัยเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รวมทั้งเข้าใจผู้อื่น อีกทั้งเพื่อให้มีความเข้าใจและแสดงออกในทางที่ถูกต้องเรื่องเพศศึกษาและป้องกันยาเสพติด และให้คณะครูในโรงเรียนตระหนักและเข้าใจปัญหาของนักเรียนมากยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Please publish modules in offcanvas position.