โครงการจิตอาสาชุมชนห่างไกลไข้เลือดออกด้วยแกนนำนิสิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้จัดโครงการจิตอาสาชุมชนห่างไกลโรคไข้เลือดออกด้วยแกนนำนิสิต ณ โรงเรียนบ้านตะโก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการสร้างแกนนำนักเรียนในการให้ความรู้โรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

Please publish modules in offcanvas position.