โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ประชาคมอาเซียน

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ประชาคมอาเซียน

>>> คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยมีกิจกรรม

    - การแสดงของนิสิตชั้นปีที่ 1 "สวัสดีอาเซียน"

    - การนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยนิสิตชั้นปีที่ 4

    - พิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

    - ตลาดนัดอาเซียน ผลงานของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี

Please publish modules in offcanvas position.