พิธีประดับเข็มและแถบหมวก ปีการศึกษา 2560

พิธีประดับเข็มและแถบหมวก

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2560 

คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

#พิธีประดับเข็มและแถบหมวก แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. นิสิตได้แสดงตนอย่างเป็นทางการในการเข้าสู่วิชาชีพทางการพยาบาล

2. นิสิตมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาล

3. นิสิตให้คำมั่นสัญญาในการที่จะดำรงตนเป็นผู้ปฏิติที่ดีในวิชาชีพการพยาบาล

กิจกรรมที่ดำเนินการ

เป็นโครงการพัฒนานิสิตที่จัดกิจกรรมต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2559 

ผลการดำเนินการ

นิสิตมีความตระหนักรู้ ภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาล มีความมุ่งมั่นในการที่จะดำรงตนเพื่อให้เป็นผู้ปฏิติที่ดีในวิชาชีพการพยาบาล

คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มีความภาคภูมิใจ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต และส่งเสริมคุณค่าความเป็นพยาบาลที่ดีต่อไป

 

 

Please publish modules in offcanvas position.