สำนักIT จัดอบรม

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน’  วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ห้อง Meeting1 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากร สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ จาก Microsoft Excel ในการทำงาน เพิ่มความถูกต้อง และลดเวลางาน

 

Please publish modules in offcanvas position.