คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปี 2560 ให้แก่นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปี 4 จำนวน 13 คน เพื่อเข้ารับการฝึกภาคปฎิบัติ ในคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ โดยได้รับเกียรติจากคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง เป็นประธานและผู้มอบเสื้อกาวน์ ในครั้งนี้ ณ ห้องนิทรรศการ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

Please publish modules in offcanvas position.