โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "หนูน้อยรักสุขภาพ ด้วยสุขบัญญัติ 10 ประการ" มีนายก อบต. บ้านยาง จ.ปุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน มีกิจกรรมสันทนาการ  ให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการ การล้างมือ 7 ขั้นตอน การดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และเล่นเกมส์ แจกเครื่องเขียน ผ้าเช็ดมือ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 160 คน ณ โรงเรียนบ้านตะโก ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

Please publish modules in offcanvas position.