โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและเจริญสติ

นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและเจริญสติ ณ วัดโพธิ์ทองบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติ สร้างพลังใจ และกำลังใจ ความเข้าใจในหลักศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม

Please publish modules in offcanvas position.