มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครนิสิต กลุ่มวิทยาศาสตร์-สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่

  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล กาญจนบุรี และบุรีรัมย์
  • คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี และวัชรพล
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี และบุรีรัมย์

รับสมัครรอบแรก วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

Please publish modules in offcanvas position.