โครงการเตรียมความพร้อม

โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ 8 มิ.ย.2561 ณ ตึกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่

Please publish modules in offcanvas position.