สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดการประชุมวิชาการและเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0 โดยในงานมีการบรรยายทางวิชาการ
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ เป็นองค์ปาฐก และการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายโปสเตอร์พร้อมรับรับเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน 

Please publish modules in offcanvas position.