สำนักกิจการนิสิต จัดอบรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่ถูกวิธีแก่นิสิต
โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล  เคนศรี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องนิทรรศการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน 

Please publish modules in offcanvas position.