สำนักกิจการนิสิต จัดอบรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่ถูกวิธีแก่นิสิต
โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล  เคนศรี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องนิทรรศการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

Please publish modules in offcanvas position.