ร่วมแสดงความยินดี กับ นางสาวสิริรัตน์ วงศ์คำดี ตัวแทนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด Safety smart & Safety smile & Safety talk ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560

Please publish modules in offcanvas position.