แจ้งผลชนะการประกวดเว็ปไซต์ ประจำเดือน กันยายน 2561  ได้แก่คณะ
1. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 47 คะแนน
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 39 คะแนน
3. วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย 36 คะแนน
ทางสำนักประชาสัมพันธ์ จะติดต่อมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะค่ะ 
 
 
 เกณฑ์ประเมินการให้คะแนน
1 การออกแบบเว็ปไซต์ 20 คะแนน
  1.1 ความสะดวก ชัดเจนในการสืบค้นข้อมูล
  1.2 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
  1.3 ความน่าสนใจ สี อักษร ภาพประกอบ
  1.4 ความเชื่อมโยง สัมพันธ์ สอดคล้อง และลำดับของเนื้อหา
2 เนื้อหา 20 คะแนน
  2.1 ถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน
  2.2 ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
  2.3 ความทันสมัย
  2.4 ภาษาที่ใช้ในการเขียน
3 คุณสมบัติของเว็ปไซต์ 10 คะแนน
   3.1 การเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ของเว็ปไซต์ภายในหรือลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับคณะ/หน่วยงาน 
  3.2 มีข้อมูลรายละเอียอ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ พันธกิจ ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
4 ผู้ชนะการประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลได้สูงสุด 2 ครั้ง

 

Please publish modules in offcanvas position.