การประชุมวิชาการครั้งที่ 14

การประชุมวิชการและนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 14 เรื่องวิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจไทยให้รุ่งเรือง

 ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์ ชั้น6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

ลงทะเบียน

Please publish modules in offcanvas position.