การประชุมวิชาการและเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัยสู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  ลงทะเบียน

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน 

Please publish modules in offcanvas position.