สินเชื่อเพื่อการศึกษา

บริษัท เวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น โลน จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้สนับสนับสนุนเชื่อเพื่อการศึกษา ใหเแก่บุคคลที่สนใจสมัครเรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาตร์ คณะเทคนิคการแพทย์​ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และอีกหลากหลายสาขาด้านบริหารธุรกิจ เป็นต้น  รายละเอียดการสมัคร

Please publish modules in offcanvas position.