สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

          เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์  ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา  

          จ.ปทุมธานี 12150

         

          โทร.  02-563-5252 หรือ 063-219-0688  

         

          หากต้องการเขียนคำร้อง เพื่อขอความช่วยเหลือ กรุณากรอกแบบฟอร์ม และส่งได้ที่สำนักฯ
              

Go to top