มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร 02-563-5252

  • งาน Data Control  โทร 2321

  • งานการเรียนผ่านระบบเครือข่าย โทร 6221,6222

  • งานบริการข่าวสาร โทร 2220

  • ส่วนกลางและส่วนงานอื่นๆ  โทร 8501

  • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top