ติดต่อคณะ

Contact Info

เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง(คูเมือง-สตึก)
ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร: 044-666618 , 088-585-2068

หากมีเรื่องร้องเรียน แจ้งได้ที่ 
narongkorn_chai54@hotmail.com