ติดต่อคณะ

Contact Info

อาคารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,083-066-5205
เลขาคณะสัตวแพทยศาสตร์