บัณฑิตวิทยาลัย
*.:。✿*゚ยินดีต้อนรับสู่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น*.:。✿*゚

ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย

»  กำหนดการเดินทางศึกษา - ดูงานสำหรับนิสิตปรมาจารย์ผู้มีความ สามารถพิเศษลาว  หลวงปู่ชำ * พระธาตุหนองบัว * ปรางค์สำราญ * วัดหลวงป๋ากเซ (ลาว)
»  ศึกษา-ดูงาน และข้อมูล คำร้องขอวีซ่าจีน (แบบหมู่คณะ)  » คู่มือฝึกปฏิบัติการการบริหารการศึกษา

 » ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ (QE) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2561
»  ประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชติครั้งที่ 13

»  กระทรวงรับรองวิทยฐานะราสถาบันอุดมศึกษาเป็นเอกชนเป็นการรับรองวิทยฐานะประจำความปี2558
»  นโยบายหลักการเบื้องต้นการรับรองวิทยฐานะสถาบันการรับรองวิทยฐานะ
» คู่มือการจัดทำคู่มือวิทยฐานะสำหรับคณะ2558
»  PowerPoint การนำเสนอ - QA WTU - มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย ( ระดับสถาบัน)
 
        


  จี้มหาวิทยาลัยปรับตัวทบทวนหลักสูตร             สกอ.ประกาศแล้ว 182               มหา’ลัยตื่นตัว เรียกความเชื่อมั่นหลักสูตร              ชิงทุนวิจัยนานาชาติ                                                                             ไม่ผ่านมาตรฐาน                  ไม่ได้มาตรฐาน ยันไม่กระทบนศ.หลังแก้ไขจบ

              
READ MORE>>                               READ MORE>>                                READ MORE>>                                 READ MORE>>       
     

ครม.ไฟเขียวตั้ง’กระทรวงการอุดมศึกษา        เร่งตั้ง ก.อุดมฯ ให้เสร็จในรัฐบาลนี้       แนะกระทรวงใหม่ยึดแผนอุดมฯ 20 ปี          แนวทางการตั้งกระทรวงใหม่โดย
วิจัยและนวัตกรรม รับงบฯ 9.7 หมื่นล้าน                                                                                                              อุดมศึกษาเป็นหลักในการดำเนินงาน 

              READ MORE>>                               READ MORE>>                                READ MORE>>                                 READ MORE>>     

                                                                

 

ออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

                                             

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

อ่านต่อ >>> งานรับปริญญาบัตร

อ่านต่อไป>>> โครงการอบรมบุคลากร

อ่านต่อ >>> พิธีแห่เทียนเข้าพรรษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

อ่านต่อ >>> DBA Rally ครั้งที่1 

อ่านต่อ >>> การเรียนการสอนของบัณฑิตวิทยาลัย   

อ่านต่อ >>> อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยไปคุมสอบที่ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ >>> บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกันน้อมรำลึกนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

อ่านต่อ >>>  โครงการฝึกอบรมอาจารย์และบุคลากรใหม่

อ่านต่อ >>>  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนบทความวิชาการให้ได้รับการยอมรับ" 

อ่านต่อ >>> ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ>>>ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ขับร้องเพลง องค์กษัตรา มหาวชิราลงกรณ์

อ่านต่อ >>> การประชุมวิชาการครั้งที่ 12 เรื่องการวิจัยและฝึกอบรมด้านสุขภาพไทย

ระบบเครือข่าย

cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo