ทำไมต้อง ... เรียนออนไลน์ กับ ม.เวสเทิร์น

ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
เปิดโอกาสกับผู้เรียน
ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาปกติ
ช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีเป้าหมาย
สามารถวางแผนการเรียน
กำหนดระยะเวลาการศึกษา
และสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
Western-CyberU
เข้าเรียนผ่านบทเรียนออน์ไลน์

แนะนำการเรียนออนไลน์ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

                 วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

สมัครเรียนออนไลน์ ป.ตรี - ป.โท

จำนวนนิสิตที่เรียนออนไลน์
0

CALENDAR

เปิดรับสมัครนิสิตเรียนออนไลน์ ป.ตรี และ ป.โท ภาค2/60

1 ก.พ.61 - 28 ก.พ.61

1 มี.ค.2561

ประกาศตารางสอบในระบบสารสนเทศ Wems 

ปฐมนิเทศนิสิตเรียนออนไลน์ ประจำเดือน มี.ค.61 ภาคเรียนที่ 2/60

3 มี.ค.2561

10 - 11 มี.ค.2561

สอบปลายภาค 2/60 นิสิตเรียนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี-โท 

ข่าวสารประกาศ [NEWS]

กิจกรรม [ACTIVITIES]

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เรียนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี-โท วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

ภาพบรรยากาศวันซ้อมรับปริญญา 11-12 ธันวาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

CNE Western University CHANNEL

การทดลองเรียน ระบบ Cyber-U

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับ Token สำหรับการนำไปใช้ในระบบ Demo Study ลงทะเบียน

แนะนำการเข้าเรียนระบบ Cyber-U

แนะนำการ เข้าสู่ระบบเรียน Cyber-U Login เพื่อเข้าระบบ

สนใจสมัครเรียน กรุณากรอกข้อมูล