วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

ทำไมต้อง ... เรียนออนไลน์ กับ ม.เวสเทิร์น

ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
เปิดโอกาสกับผู้เรียน
ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาปกติ
ช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีเป้าหมาย
สามารถวางแผนการเรียน
กำหนดระยะเวลาการศึกษา
และสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
Western-CyberU
เข้าเรียนผ่านบทเรียนออน์ไลน์

แนะนำการเรียนออนไลน์ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

                 วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

สมัครเรียนออนไลน์ ป.ตรี - ป.โท

จำนวนนิสิตที่เรียนออนไลน์
0

CALENDAR

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เรียนออนไลน์

วันนี้ถึง 31 ธ.ค.61

29 ต.ค. 2561

วันเริ่มยืนยันของการเลือกวิชากรณีขาดสอบ

วันสุดท้ายของการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน

31 ต.ค. 2561

3 พ.ย.2561

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำเดือนพฤศจิกายน

วันสุดท้ายของการเลือกวิชาสอบกรณีขาดสอบ

20 พ.ย. 2561

20 พ.ย. 2561

วันสุดท้ายของการย้ายสนามสอบ

วันประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ช่วงที่๑

3 ธ.ค. 2561

5 ธ.ค. 2561

ตรวจสอบวันเวลาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ช่วงที่๒

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ช่วงที่๒

15-16 ธ.ค. 2561

NEWS & ACTIVITIES

อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2561
Button
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
อ่านต่อ >>>>  อนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำขอพร
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2561
Button
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
อ่านต่อ >>> บรรยากาศการสอบปลายภาค 2/2560
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2561
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
Button
อ่านต่อ >>> โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

 

อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2561 

 

อ่านต่อ >>> บรรยากาศการสอบปลายภาค 1/2560
อ่านต่อ >>> ม.พิษณุโลกศึกษาดูงานวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่าย
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
อ่านต่อ >>> พิธีประทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

CNE Western University CHANNEL

การทดลองเรียน ระบบ Cyber-U

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับ Token สำหรับการนำไปใช้ในระบบ Demo Study ลงทะเบียน

แนะนำการเข้าเรียนระบบ Cyber-U

แนะนำการ เข้าสู่ระบบเรียน Cyber-U Login เพื่อเข้าระบบ

ข้อปฎิบัติสำหรับนิสิตในการสอบปลายภาค

Button

การเปิด-ปิดกระเป๋าข้อสอบ และ แนวปฎิบัติของกรรมการคุมสอบ

Button